تعرفه بسته های سیستم پورتال تارآرا

راه اندازی وب سایت ارزان، هزینه راه اندازی و طراحی وب سایت، طراحی بهینه وب سایت، مدیریت وب سایت توسط خود، خرید وب سایت، ایجاد وب سایت

 • پشتیبانی از 1 زبان
 • مدیریت اخبار
 • مدیریت مقالات
 • مدیریت دانلود
 • گالری عکس
 • نظرسنجی
 • مدیریت کاربران
 • فرم عضویت
 • مدیریت پوسته
 • مدیریت صفحات
 • جستجوگر سایت
 • صفحه ورودی
 • مدیریت فایل ها
 • صفحات پاراگرافی
 • مدیریت منوها
 • نقشه سایت
Tarara Portal engine
قیمت : ششصد و پنجاه هزار تومان | پشتیبانی 3 ماه | یکسال بروز رسانی  
 • پشتیبانی از 2 زبان
 • مدیریت محتوا
 • مدیریت اخبار
 • مدیریت مقالات
 • مدیریت دانلود
 • مدیریت كتابخانه
 • مدیریت فایل
 • ارسال خبرنامه
 • گالری عکس
 • گالری فیلم
 • گالری صوت
 • خروجی RSS اخبار
 • مدیریت منوها
 • مدیریت صفحات
 • پشتیبان گیر بانکها
 • آمار بازدیدکنندگان
 • جستجوگر سایت
 • صفحات پاراگرافی
 • نقشه سایت
 • مدیریت امنیت
 • نظرخواهی برای مطالب
 • مدیریت کاربران
 • سیستم عضویت
Tarara Portal engine
قیمت : نهصد و پنجاه هزار تومان | پشتیبانی 6 ماه | یکسال بروز رسانی | آموزش حضوری  
 • پشتیبانی از 2 زبان
 • فروشگاه مجازی
 • مدیریت اخبار
 • ارسال خبرنامه
 • مدیریت مقالات
 • گفتگوی آنلاین
 • مدیریت دانلود
 • تالار گفتمان
 • گالری عکس
 • نظرسنجی
 • مدیریت کاربران
 • فرم عضویت
 • پشتیبان گیر بانکها
 • آمار بازدیدکنندگان
 • نمایش تعداد بازدیدکننده
 • مدیریت پوسته
 • مدیریت صفحات
 • جستجوگر سایت
 • صفحات پاراگرافی
 • مدیریت منوها
 • پیام های داخلی
 • نقشه سایت
 • مدیریت بنرهای تبلیغاتی
 • صفحه ورودی
 • مدیریت فایل ها
Tarara Portal engine
قیمت : یك میلیون و پانصد هزار تومان | پشتیبانی یك سال | یکسال بروز رسانی | آموزش حضوری  
 • پشتیبانی از 2 زبان
 • مدیریت اخبار
 • ارسال خبرنامه
 • مدیریت مقالات
 • مدیریت دانلود
 • گالری عکس
 • مدیریت امنیت
 • نظرسنجی
 • مدیریت کاربران
 • فرم عضویت
 • صفحه ورودی
 • نسخه چاپی صفحات
 • مدیریت فایل ها
 • آمار بازدیدکنندگان
 • نمایش تعداد بازدیدکننده
 • مدیریت پوسته
 • مدیریت صفحات
 • جستجوگر سایت
 • صفحات پاراگرافی
 • مدیریت منوها
 • پیام های داخلی
 • نقشه سایت
 • مدیریت بنر های تبلیغاتی
Tarara Portal engine
قیمت : یك میلیون و نه صد و پنجاه هزار تومان | پشتیبانی دو سال | یکسال بروز رسانی | آموزش حضوری  
 • پشتیبانی از 3 زبان
 • فروشگاه مجازی
 • ارتباط با بانک های کشور
 • مدیریت اخبار
 • خروجی RSS اخبار
 • ارسال خبرنامه
 • مدیریت مقالات
 • گفتگوی آنلاین
 • مدیریت دانلود
 • تالار گفتمان
 • گالری عکس
 • مدیریت قوانین
 • مدیریت رویدادها
 • ترسیم چارت سازمانی
 • مدیریت گزارشات
 • مدیریت امنیت
 • نظرسنجی
 • مدیریت کاربران
 • فرم عضویت
 • پشتیبان گیر بانکها
 • آمار بازدیدکنندگان
 • نمایش تعداد بازدیدکننده
 • مدیریت پوسته
 • مدیریت صفحات
 • جستجوگر سایت
 • صفحات پاراگرافی
 • مدیریت منوها
 • پیام های داخلی
 • پیوندها
 • وب دایرکتوری
 • نقشه سایت
 • مدیریت بنر های تبلیغاتی
 • صفحه ورودی
 • نسخه چاپی صفحات
 • مدیریت فایل ها
Tarara Portal engine
قیمت : سه میلیون و نه صد تومان | پشتیبانی دو سال | یکسال بروز رسانی | آموزش حضوری